Heeft u verhalen of foto's die u graag met mij wilt delen of heeft u een vraag? Ik hoor graag van u!

Er zijn zoveel prachtige verhalen in een dorp met zo’n rijke geschiedenis. Veel verhalen worden van generatie op generatie verteld. Deel uw verhaal met mij zodat het archief over Noordwijkerhout alleen maar groter en beter wordt. Heeft u bijzondere familiefoto’s of foto’s van boerderijen die aansluiten bij de onderwerpen op deze website? Ook deze ontvang ik graag.

    Contactinformatie

    Vergeet bij het e-mail adres hieronder de [at] niet te vervangen door een @